Felhasználási feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://kisasszonyok.hu/

Utolsó módosítás dátuma: 2022.02.09.

 

Kérjük, hogy regisztráció véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a regisztrációval Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az SIPOS ÁKOS EV (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1. em. 2, adószám: 56936425-1-41), mint szolgáltató (“ Szolgáltató ”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1. Impresszum - Üzemeltetői adatok:

Cégnév: SIPOS ÁKOS EV 

Cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1. em. 2

E-mail: info@kisasszonyok.hu

Web: kisasszonyok.hu

Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 55645364

Adószám: 56936425-1-41

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

Az üzemeltető alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt

Bankszámlaszám: 11742087 - 24277558 - 00000000

 

Tárhelyszolgáltató: 

Szolgáltató neve: Batori Group Kft.

Szolgáltató címe: 1136 Budapest Tátra utca 5/a

E-mail: iroda@batorigroup.hu

Web: https://batorigroup.hu/

 

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a www.kisasszonyok.hu honlapon (a továbbiakban: "Weboldal" "Webáruház" vagy "Honlap”) SIPOS ÁKOS EV (a továbbiakban: " Szolgáltató ") által végzett termékértékesítésre vonatkoznak. A jelen általános szerződési feltételek meghatározzák a jogviszony feltételeit:

-A Szolgáltató és a Felhasználók/Vásárlók (a továbbiakban: "Felhasználók”, "Vásárló(k)" vagy „Ön”) között

-A Szolgáltató és a Webáruházba termékeket feltöltő (a továbbiakban: "Felhasználók , "Eladó(k)" vagy "Ön”)  között

-Az Eladók ("Kisasszonyok” "Modellek”) és Vásárlók között

A Holnapon keresztül az ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet értékesíteni vagy vásárolni. 

A felhasználók e-mail cím, felhasználónév és jelszó megadásával kifejezheti tetszését a termékekről vagy tartalmakról, hozzászólásokat helyezhet el. A felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató felhasználhatja, illetve elfogadja, hogy a Szolgáltató moderálhatja az elhelyezett tartalmakat.

A Honlapon megadott adatok bizalmasan kerülnek kezelésre. (Kivétel ez alól a nyilvánosan megadott adatok, pl. felhasználónév, jellemzők.)


A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználók tartalmait, viszont élhet moderálási jogával, így eltávolíthat bármilyen tartalmat illetve törölhet felhasználói fiókot. A szolgáltató indoklás nélkül kizárhatja a felhasználót a Szolgáltatás igénybevételéből. Amennyiben díjköteles szolgáltatást vett igénybe a felhasználó, a Szolgáltató köteles visszafizetni a kizárás időtartama utáni fennmaradó időszakra vonatkozó díjakat.

A szolgáltató nem felelős a Honlapon található információk és tartalmak valóságtartalmáért illetve jogszerűségéért.

Az Eladók a tartalmak feltöltésével minden a tartalomhoz kapcsolódó jogot a Szolgáltatóra ruháznak át.

A Szolgáltató az Eladók részére a 990 Ft jutalék elérése után ad lehetőséget kifizetésre. A Szolgáltató vállalja, hogy 5 munkanapon belül teljesíti a kifizetést. A kifizetés kizárólag magyar bankfiókba történik átutalás formájában, kizárólag forint alapon. Amennyiben az Eladó fiókja törlésre kerül, végelszámolás keretében a Szolgáltató a minimum jutalék figyelembevétele nélkül 5 munkanapon belül teljesíti az összeg kifizetését.

A regisztrációval a Felhasználók kijelentik, hogy elmúltak 18 évesek. 

2.2. A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A már létrejött jogügyletek esetében a Szolgáltató kötve marad a szerződés létrejötte napján hatályos ÁSZF-ben rögzített rendelkezésekhez.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a regisztráció előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A weboldalon regisztrációval Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Szolgáltatás:

lnterneten keresztül elérhető Honlapon a Felhasznalók számáralehetőséget ad képek és videók megosztására, adás-vételére, Eladó és Vásárló közötti üzenetküldésre, termékekhez/tartalmakhoz hozzászólásokra. 

 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

3.1. Előfizetéses termék

Előfizetéses termék vásárlása esetén a Vásárló a tartalmakhoz kizárólag hozzáférést és Üzenetküldési lehetőséget vásárol egy Modellhez, az előfizetés lejáratáig. A Szolgáltató nem garantálja bármely tartalom biztos elérhetőségét, kizárólag hozzáférést, amennyiben az Eladó az előfizetés ideje alatt rendelkezik Előfizetéses tartalmakkal. A Szolgáltató nem garantálja az előfizetés részeként a kétirányú kommunikációt az Eladó és a Vásárló között, kizárólag az Üzenetküldési lehetőséget biztosítja.

Előfizetés esetén a Szolgáltató maximum 24 alkalommal (2 év) terhelheti a bankkártyát. Bankkártya cserére nincs lehetőség, kizárólag az előfizetés lemondásával majd újbóli megkötésével. Amennyiben a megadott bankkártya nem terhelhető, a hozzáférések és az üzenetküldési lehetőség azonnal megszűnik, majd terhelés esetén újra elérhetőek lesznek. A maximális terhelési próbálkozások száma 3. Az előfizetés bármikor lemondható, lemondás esetén a tartalmak láthatósága és az üzenetküldési lehetőség azonnal megszűnik. 

A Szolgáltató a teljes eladási ár 50 százalékát fizeti ki az Eladónak. A szolgáltató megállapodhat egyedi kifizetési százalékban az Eladóval. Az Előfizetéses termékek minimum ára 990 Ft-ban kerül meghatározásra.

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
m)          a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

3.2. Extra tartalom

Extra tartalom vásárlása esetén a Vásárló a tartalmakhoz kizárólag hozzáférést vásárol. Az extra tartalmak vásárlása esetén a vásárlás nem időszakos, amennyiben az Eladó törli a tartalmát/fiókját a vásárlás után, a Vásárló fiókjában a tartalom továbbra is elérhető marad. Extra tartalmakat csak törölni lehet, szerkesztésre nincs lehetőség.

A Szolgáltató a teljes eladási ár 50 százalékát fizeti ki az Eladónak. A szolgáltató megállapodhat egyedi kifizetési százalékban az Eladóval. Az extra tartalmak minimum ára 990 Ft-ban kerül meghatározásra.


Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
m)          a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

3.3. Borravaló

A Szolgáltató a teljes eladási ár 50 százalékát fizeti ki az Eladónak. A szolgáltató megállapodhat egyedi kifizetési százalékban az Eladóval. A minimum borravaló 500 Ft-ban kerül meghatározásra. 

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
m)          a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


4. Az adatbeviteli hibák javítása, eljárás hibás ár esetén

4.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

4.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

5. Regisztráció/Vásárlás/Értékesítés

5.1. Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalma előtt regisztráció szükséges. A regisztrációhoz felhasználónevet és e-mail címet kell megadni, a vásárlásoz ki kell egészíteni a regisztrációnál megadott adatokat a számlázási adatokkal. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A felhasználók a fiók törlését a felhasználói felületükön szintén megtehetik. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

5.2. Regisztráció Eladóként

Eladó felhasználó típusként történő termékfeltöltéshez fiók hitelesítés szükséges. A hitelesítés a felhasználó 18 életéve betöltésére illetve a személye azonosítására terjed ki. 


5.3. Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

6. A vásárlás menete

A rendelés megkezdése előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációs lehetőség a menüben és a termékeknél érhető el. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a bejelentkezés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor a kezdőlapra lesz átirányítva. 

 

A honlapunkon nincs hagyományos kosár rendszer kialakítva. A kiválasztott termék/szolgáltatás megvásárlása esetén a Fizetés gombra kattintva indítható el a vásárlási folyamat. Első vásárlás esetén itt szükséges megadni a számlázási adatokat. Az adatok megadása után szükséges újra megerősíteni a vásárlási szándékot, majd a SimplePay felületére irányítjuk át, ahol biztonságosan rendezheti a vásárlás költségeit. A vásárlási folyamat után visszakerül a honlapra.

A fizetés előtt a böngésző „Vissza” gombja használatával bármikor visszatérhet az előző lépéshez.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Fizetés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. 

6.1. Rendelés feldolgozása

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. 

 

7. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja

 • SimplePay Azonnali átutalás
 • SimplePay Bankkártyás fizetés

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát e-mailben küldjük, illetve letölthető a felhasználói fiókból. 

 

8. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
m)          a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

8.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

8.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

8.4. Az elállási jog részletszabályai – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja, többletköltségek, visszatartási jog, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek, fogyasztói felelősség az értékcsökkenésért

8.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

 1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 2. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 3. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 4. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 6. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 7. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 8. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 9. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

9. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

10. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

10.1. Kérjük, panaszaival forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: https://kisasszonyok.hu/contact-us

10.2  Szolgáltató személyes ügyfélszolgálati helyiséggel, nyilvános üzlethelyiséggel nem rendelkezik, így személyes panaszbejelentésre nincs lehetőség.

11. Szerzői jogok

11.1.  A kisasszonyok.hu oldalon található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket, videókat), amelyek felett a Szolgáltató minden őt megillető jogot fenntart.

11.2.  A kisasszonyok.hu oldal látogatói nem jogosultak a Szolgáltató szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

11.3 A honlapon kizárólag hozzáférés vásárolható minden egyes tartalom esetében, tulajdonjog nem. A Honlapon szereplő Tartalmak a nyilvánosságra hozatala más weboldalakon vagy egyéb felületen kötbér megfizetés kötelesek. A kötbér egységesen tartalmanként 500.000,- Ft összegben kerül megállapításra magánszemélyek esetében, gazdasági szervezetek esetében 500.000,- Ft-tól 2.000.000,-Ft-ig terjedő összeg állapítható meg. 

12. Rendelkezésre állás

A Szolgáltató nem garantálja a Honlap folyamatos rendelkezésre állását. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely funkciója működését időszakosan vagy véglegesen leállítsa, vagy a funkciót eltávolítsa.

 

13. Felelősség kizárása

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni a személyes adatai, különösen a jelszava védelmében. Minden olyan történés, esemény vagy tevékenység, amely a bejelentkezési azonosítókkal valósult meg, teljes mértékben a Felhasználó felelőssége.

A szolgáltatásból eredő jogviták (amennyiben nem sikerül békés úton megegyezni) a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a  Fővárosi Bíróság illetékességi körébe tartoznak hatáskörtől független.

 

14. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://kisasszonyok.hu/privacy-policy

 

Budapest, 

2022.02.09.